Oferta

Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia.

Oferujemy dzieciom oprócz realizacji programu edukacyjnego:

 • Rytmikę 
 • Gimnastykę korekcyjną
 • Język angielski 2 razy w tygodniu
 • Warsztaty plastyczne prowadzone przez pedagogów sztuki
 • Konsultacje psychologiczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Judo

Podstawą zapisania dziecka do przedszkola „Zaczarowany ołówek” jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka podpisanie umowy oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Placówka mieści się w nowym wielofunkcyjnym budynku, należącym do Gminy Wielka Wieś, wyposażonym w pomieszczenia przystosowane do edukacji dzieci. Przy budynku znajduje się plac zabaw oraz duży parking.

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Realizuje program edukacyjno-dydaktyczny rekomendowany przez MEN. Grono specjalistów czuwa nad prawidłowym rozwojem przedszkolaków i rozwojem ich talentów. W „Zaczarowanym Ołówku” dzieci uczą się, bawią i poznają świat pod opieką pedagogów wychowania przedszkolnego, psychologa oraz pedagogów sztuki rozumiejących dzieci i ich potrzeby.

Oprócz realizowania podstawy programowej przedszkolaki biorą  udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: zajęcia taneczne i umuzykalniające, zajęcia logopedyczne, judo, zajęcia gimnastyczne, warsztaty psychoedukacyjne oraz w warsztatach artystycznych prowadzonych według autorskiego programu.

1001962_617976678296160_13222401297107980_nNasze placówka jest otwarta na potrzeby dzieci i rodziców. Jest to przyjazne miejsce w którym dzieci czują się bezpieczne, akceptowane i szczęśliwe, a naszym szczególnym celem jest wspieranie ich kreatywności i talentów artystycznych. Warsztaty plastyczne w “Zaczarowanym Ołówku” są ukierunkowane na wspomaganie u dzieci rozwoju motoryki małej, która odpowiada za późniejszą zdolność pisania a także na odkrywanie nowych technik plastycznych, które pozwala dzieciom rozwijać kreatywność, poznawać swoje możliwości i przeżywać radość i satysfakcję z twórczego działania. Twórcza praca w grupie – rysowanie, malowanie, klejenie i tworzenie form przestrzennych z mas plastycznych wpływa też na emocje, rozwój społeczny, rozwój mowy i przebieg procesów poznawczych, a także na budowanie poczucia własnej wartości i umiejętności twórczego myślenia.

W naszej pracy staramy się stwarzać dzieciom okazje do wrażliwego obcowanie z pięknem przyrody i poznawania sztuki, która wpływa na rozwój poczucia piękna i umiejętność dostrzegania w późniejszym  życiu związku pomiędzy wrażeniami estetycznymi a osobistymi potrzebami, dążeniami i pragnieniami człowieka.

Podczas naszych warsztatów artystycznych zwracamy uwagę na upodobania i zainteresowania dzieci oraz zachęcamy je do wyrażania własnego zdania na temat realizowanej pracy. Korzystamy z różnych materiałów począwszy od malutkich elementów po szerokie pędzle i duże kartony. Malowanie gąsienicy z kartonowych rolek może okazać się nie tylko wspaniałą zabawą. Poprzez takie działania dzieci tworzą wspólne “dzieło”, które za ich przyczyną nabiera kolorów i dążą do osiągnięcia wspólnego celu, co wymaga współpracy i respektowania potrzeb kolegów i koleżanek. Dbamy też, aby każdy przedszkolak mógł powiedzieć coś osobistego na temat „kawałka” swojej pracy a także uczył się chwalić i doceniać pracę swoich rówieśników. Takie działanie integruje i wspiera rozwój przydatnych w dalszej edukacji umiejętności społecznych.

Zdjęcia z naszego przedszkola, zwłaszcza z warsztatów artystycznych, oraz prace dzieci można obejrzeć na naszym profilu w serwisie facebook: Przedszkole „Zaczarowany Ołówek” oraz na stronie internetowej placówki http://www.zaczarowany.com (zakładka galeria).

Cennik

 • Jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 400,00 zł
 • Czesne w wysokości 510,00 zł miesięcznie
 • Zajęcia w cenie czesnego obejmują podstawę programową, język angielski, rytmikę oraz zajęcia logopedyczne, gimnastykę, warsztaty artystyczne, zajęcia ruchowe z elementami judo oraz zajęcia psychoedukacyjne.
 • Całodzienne wyżywienie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek) w cenie 10,50 zł (dziennie).

 

Wpisowe to opłata jednorazowa przeznaczona na materiały plastyczne, dydaktyczne oraz środki higieniczne dla dzieci.