Smoczuś krakowski

Miło nam Państwu ogłosić, że grupa starszaków z przedszkola „Zaczarowany Ołówek” z Giebułtowa po raz kolejny otrzymuje pierwszą nagrodę w konkursie SMOCZUŚ krakowski. 

Istotą programu oraz konkursu było poznanie krakowskich legend i elementów regionalnych Krakowa oraz umiejętność wyodrębnienia wydarzeń i bohaterów z wybranej legendy. Uwieńczeniem konkursu było wykonie pracy plastycznej: „TROPEM KRAKOWSKICH LEGEND” przedstawiających w kilku obrazkach (połączonych w dowolny sposób) miejsca związane z poznanymi przez dzieci legendami o Krakowie. Organizatorami konkursu byli: Stowarzyszenia SZERSZE HORYZONTY, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i autorka książek dla dzieci p. Ewa Stadtmüler przy współudziale Akademia Żakowska, Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta-Grupy Regionalnej-Kraków.
Zarząd Stowarzyszenia postanowił wyróżnić nauczycielki, które nadesłały swoje relacje lub wykazały szczególne zaangażowanie w przygotowanie dzieci do konkursu: p. Katarzynę Hordyńską, p. Patrycję Francuz i p. Annę Rosę z Przedszkola „Zaczarowany Ołówek” w Giebułtowie.
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane na wystawę prace można będzie oglądać od 19 do 30 czerwca 2018 r w Oddziale dla Dzieci Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1).